HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM DÀNH CHO CẤP THCS

Lượt xem:


Quý Thầy/ Cô, Phụ huynh và các em học sinh truy cập theo đường link dưới đây để biết thông tin đầy đủ của mỗi cuốn sách, đọc thử và tải học liệu kèm sách
*Link trang web nhà trường: http://c2nguyenvantroi.pgddaksong.edu.vn/giai-phap-nang…
*Hay truy cập trực tiếp theo các link:

1. Hoạt động giáo dục STEM – lớp 6

[http://sachthietbigiaoduc.vn/…/-/BOOK/6804/Lop-6.html)

2. Hoạt động giáo dục STEM – lớp 7

[http://sachthietbigiaoduc.vn/…/-/BOOK/6803/Lop-7.html)

3. Hoạt động giáo dục STEM – lớp 8

[http://sachthietbigiaoduc.vn/…/-/BOOK/6802/Lop-8.html)

4. Hoạt động giáo dục STEM – lớp 9

[http://sachthietbigiaoduc.vn/…/-/BOOK/6801/Lop-9.html)

Bộ sách được phát hành tại hệ thống Cửa hàng Sách Giáo dục: